MENU

AKTUALNOŚĆ

Powiatowe Obchody Dnia Strażaka

16 maja 2015

W dniu wczorajszym – 15 maja w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej we Wrześni odbyła się uroczystość Powiatowego Dnia Strażaka. Obchody zapoczątkowała koncelebrowana, polowa Msza Św., którą sprawował Kapelan Powiatowy – ks. Mirosław Stawicki.

Po zakończeniu nabożeństwa uczestnicy oraz poczty sztandarowe przegrupowały się w wyznaczone miejsce, gdzie rozpoczęto uroczystą akademię. Na początku podniesiono flagę państwową w rytm melodii hymnu państwowego zagranego przez orkiestrę dętą z Nekli.

Następnie Komendant Powiatowy przystąpił do powitania wszystkich uczestników akademii w osobach:
• Starosty Wrzesińskiego – Dionizego Jaśniewicza,
• Przedstawiciela Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP – mł. bryg. Grzegorza Banaszaka,
• Prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP – dh Andrzeja Janka wraz z członkami Zarządu Powiatowego i Prezesami Ochotniczych Straży Pożarnych,
a także:
• burmistrzów, wójta i przedstawicieli władz samorządowych powiatu wrzesińskiego,
• księży kapelanów oraz kierowników powiatowych służb, inspekcji i straży,
• strażaków wrzesińskiego Koła Emerytów,
• przedstawicieli instytucji i firm powiatu wrzesińskiego sympatyzujących ze strażą pożarną oraz licznie przybyłe media.

Z okazji Dnia Strażaka wręczono odznaczenia, wyróżnienia oraz awanse na wyższe stopnie służbowe, które otrzymali:

• Złoty Znak Związku OSP RP - druh Marek Wardeński,

• Medal Honorowy im. Bolesława CHOMICZA - druh Ignacy Szamburski,

• Złoty Medal „Za zasługi dla pożarnictwa”:
- druh Józef Szafarek,
- młodszy brygadier Marek Mikołajczak,
• Brązowy Medal „Za zasługi dla pożarnictwa”:
- aspirant sztabowy Robert Brzymyszkiewicz,
- druh Waldemar Grzegorek,
- druh Henryk Paszak,

• Odznakę Honorową „SEMPER VIGILANT” (wiecznie czuwający) - druh Piotr Kamiński,

• Stopień aspiranta sztabowego - starszy aspirant Robert Brzymyszkiewicz,

• Stopień ogniomistrza:
- młodszy ogniomistrz Maciej Krystkowiak,
- młodszy ogniomistrz Sławomir Pruchnik,
• Stopień młodszego ogniomistrza:
- starszy sekcyjny Krzysztof Błaszak,
- starszy sekcyjny Mariusz Kowalski s. Ryszarda,
- starszy sekcyjny Krystian Przybyła,
• Stopień starszego sekcyjnego:
- sekcyjny Damian Domagalski,
- sekcyjny Grzegorz Zaworski,

• wyróżnienie Starosty Wrzesińskiego w dowód uznania za szczególne osiągnięcia w realizacji zadań ochrony przeciwpożarowej powiatu wrzesińskiego:
- starszy kapitan Tomasz Kotusiewicz,
- młodszy ogniomistrz Sławomir Kazimierski,
- młodszy ogniomistrz Mariusz Kowalski s. Ryszarda

• wyróżnienie Starosty Powiatu Wrzesińskiego oraz Prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej we Wrześni w dowód uznania za szczególny wkład i zaangażowanie w realizację zadań na rzecz ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu:
- druh Krzysztof Zielichowski z OSP Węgierki jako Strażak Roku 2014,
- druh Tomasz Pietryga z OSP Borzykowo jako Działacz OSP Roku 2014,
- Ochotnicza Straż Pożarna w Miłosławiu jako Jednostka OSP roku 2014

• wyróżnienie Komendanta Powiatowego PSP we Wrześni w dowód uznania za szczególny wkład i pomoc w realizacji zadań tut. Komendy:
- Pan Rafał Zięty,
- Pan Karol Balicki,
- Pan Czesław Kubczak,
- Ksiądz Sławomir Stronka,
- Pan Jan Nowak,
- Pan Karol Krysiński,
- Pan Krzysztof Panka,
- Pan Eugeniusz Drewniak,
- Pan Sebastian Nowicki,
- Pan Dariusz Klimczak

Ponadto w trakcie uroczystości wręczono dyplomy oraz upominki laureatom Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla dzieci i Młodzieży – „Bezpieczeństwo i rozwaga – tego od Ciebie każdy wymaga”.

Prezesowi jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Lisewie – druhowi Jackowi Urbaniakowi wręczono Decyzję Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej dotyczącą włączenia w/w jednostki do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego.

W dniu 17 maja br. z rąk Komendanta Głównego PSP – generała brygadiera Wiesława Leśniakiewicza awans na stopień młodszego brygadiera otrzymają:
- st. kpt. Marek Mikołajczak,
- st. kpt. Piotr Trawiński.
Ponadto Srebrna Odznaka „Zasłużony Dla Ochrony Przeciwpożarowej” wręczona zostanie:
- bryg. Robertowi Wojtkowiakowi
- mł. bryg. Piotrowi Trawińskiemu
a Brązowa Odznaka „Zasłużony Dla Ochrony Przeciwpożarowej” - mł. bryg. Markowi Mikołajczakowi

Po części oficjalnej uczestnicy akademii obejrzeli pokaz musztry paradnej w wykonaniu mażoretek orkiestry dętej z Nekli, po czym zostali zaproszeni na tradycyjny strażacki poczęstunek.

Tekst: mł. bryg. Marek Mikołajczak
Zdjęcia: asp. Tomasz Jankowski