MENU

AKTUALNOŚĆ

Kurs dowódców OSP

16 kwietnia 2014

W niedzielę 13 kwietnia br. zakończył się kurs dowódców OSP zorganizowany w Komendzie Powiatowej PSP we Wrześni dla druhów z jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych powiatu wrzesińskiego. Program szkolenia obejmował następujące zagadnienia:
• organizacja ochrony przeciwpożarowej,
• obowiązki dowódcy w świetle przepisów BHP,
• kierowanie działaniami gaśniczymi,
• działania gaśnicze,
• działania ratownictwa na drodze,
• organizacji łączności dowodzenia i współdziałania,
• organizacja szkoleń doskonalących w OSP,
• sporządzanie dokumentacji z działań ratowniczych,
• organizacja i funkcjonowanie Jednostek Operacyjno – Technicznych OSP.

Do egzaminu przystąpiło i szkolenie ukończyło 25 strażaków z 9 jednostek OSP.
Zdjęcia: KP PSP Września
Tekst: st. kpt. Marek Mikołajczak