MENU

AKTUALNOŚĆ

Ćwiczenia z zakresu ratownictwa lodowego dla druhów OSP

16 lutego 2017

W środę 15 lutego na zalewie wrzesińskim przeprowadzono ćwiczenia z zakresu ratownictwa lodowego.

Skierowane one były dla druhów z jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych posiadających podstawowy sprzęt do jego realizacji i wytypowanych do prowadzenia działań z ratownictwa wodnego w zakresie podstawowym.

Zajęcia praktyczne poprzedziły wykłady w siedzibie wrzesińskiej komendy, podczas których strażakom przekazano najistotniejsze informacje na temat:
• struktury lodu,

• udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy osobom w stanie hipotermii,
• zasad BHP podczas ćwiczeń i akcji,
• sprzętu wykorzystywanego przy tego typu zdarzeniach,

• sposobów dotarcia do poszkodowanego oraz ich ewakuacji na brzeg.
Następnie uczestnicy szkolenia przemieścili się na plażę przy zalewie wrzesińskim, gdzie na zalodzonym akwenie przeprowadzono ćwiczenia praktyczne.

W ćwiczeniach uczestniczyli druhowie z Miłosławia, Orzechowa, Pyzdr i Węgierek.
Opracowanie: mł. bryg. Marek Mikołajczak
Zdjęcia: st. kpt. Rafał Zasada