MENU

AKTUALNOŚĆ

Ćwiczenia aplikacyjne w zakresie walki ze skutkami zimowych anomalii pogodowych

15 grudnia 2017

14 grudnia w siedzibie Komendy Powiatowej PSP we Wrześni odbyły się ćwiczenia aplikacyjne obejmujące swym zakresem organizację działań ratowniczych podczas zimowych anomalii pogodowych.

Rozwiązywaniem postawionych zadań zajmowali się zaproszeni goście w osobach przedstawicieli centrów zarządzania kryzysowego szczebla powiatowego i gminnego, komendanci gminni struktur Ochotniczych Straży Pożarnych, dyżurny SKKP oraz kadra dowódcza wrzesińskiej komendy.

Scenariusz ćwiczeń zakładał cztery epizody – zdarzenia, do których doszło na terenie naszego powiatu, w realizacji których jednostki ochrony przeciwpożarowej wspomagane byłyby przez struktury samorządowe.

W trakcie ćwiczeń wypracowano szereg wniosków i postulatów, które udoskonalą współpracę pomiędzy instytucjami podczas rzeczywistych zdarzeń.
Opracowanie: mł. bryg. Marek Mikołajczak
Zdjęcia: mł. bryg. Rafał Zasada