MENU

AKTUALNOŚĆ

Strażacki pokaz podczas „Święta Sznytki”, czyli szkolnego festynu w amerykańskim stylu.

15 czerwca 2010

W sobotę 12 czerwca w Zespole Szkół w Nowym Folwarku, gm. Września, odbył się szkolny festyn oparty na ścisłej współpracy uczniów z rodzicami oraz na nauce gospodarności. Na placu przed szkołą stanęło kilkadziesiąt stoisk z przetworami owocowymi i warzywnymi, sałatkami, wypiekami, kwiatami, poduszkami i zabawkami, przygotowanymi przez uczniów ze swoimi rodzicami. Wszystko to wystawione zostało na sprzedaż a dochód z całej imprezy przeznaczony został na wsparcie rady rodziców. Jedną z atrakcji festynu był pokaz sprzętu straży pożarnej. Wyposażenie oraz możliwości taktyczne zaprezentowano na przykładzie lekkiego samochodu ratownictwa technicznego z Jednostki Ratowniczo Gaśniczej we Września. Chętni mogli wszystkiego dotknąć, założyć hełm, aparat oddechowy, potrzymać nożyco –rozpieracze, „ugasić” pożar przy pomocy szybkiego natarcia itp. Prezentacja cieszyła się dużym zainteresowaniem dzieci oraz ich rodziców i opiekunów.