MENU

AKTUALNOŚĆ

Narada podsumowująca działalność KP PSP we Wrześni w roku 2019

14 lutego 2020


11 lutego o godzinie 13:00 w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej we Wrześni rozpoczęła się narada roczna podsumowująca działalność jednostek ochrony przeciwpożarowej powiatu wrzesińskiego w roku 2019. 


W podsumowaniu ubiegłego roku uczestniczyli:
• zastępca wielkopolskiego komendanta wojewódzkiego PSP w Poznaniu –
mł. bryg. Jarosław Zamelczyk,
• wice starosta wrzesiński – Waldemar Grzegorek,
• burmistrzowie z powiatu wrzesińskiego,
• prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP – dh Andrzej Janka oraz komendanci i prezesi gminni OSP,
• komendant Zakładowej Straży Pożarnej w fabryce VW Poznań – oddział Września – Grzegorz Gralewicz,
• przewodniczący Organizacji Oddziałowej NSZZ „Solidarność” przy KP PSP we Wrześni – st. ogn. Artur Nather,
• przedstawiciele lokalnych mediów,

• funkcjonariusze oraz pracownicy cywilni wrzesińskiej komendy.

Przybyłych gości przywitał komendant powiatowy Państwowej Straży Pożarnej we Wrześni, mł. bryg. Piotr Trawiński, po czym podsumował ubiegłoroczną działalność pionu organizacyjno-kadrowego, finansowego oraz kontrolno-rozpoznawczego wrzesińskiej komendy.

 

Zagadnienia operacyjno – szkoleniowe, kwatermistrzowsko – techniczne oraz działalność jednostki ratowniczo – gaśniczej, realizowane w minionym roku przedstawił z-ca komendanta powiatowego, st. bryg. Damian Jankowiak. Omówił on również etapy budowy nowej siedziby komendy powiatowej dając nadzieję, że przyszłoroczna narada powinna się odbyć już w nowym gmachu.

 


Po wysłuchaniu wszystkich sprawozdań przemówili zaproszeni goście.
Jako pierwszy głos zabrał zastępca wielkopolskiego komendanta wojewódzkiego PSP w Poznaniu – mł. bryg. Jarosław Zamelczyk, który w swym wystąpieniu uwzględnił najważniejsze dane statystyczne za ubiegły rok z całej Wielkopolski. Docenił oraz podziękował wszystkim strażakom zawodowym i ochotnikom za ogromny wkład i poświęcenie podczas działań ratowniczo – gaśniczych. Zauważył
i pochwalił także pracę osób dbających o funkcjonowanie komendy.

 

Następnie, kolejno przemówili wice starosta wrzesiński Waldemar Grzegorek oraz prezes Zarządu Powiatowego ZOSP RP – dh Andrzej Janka.

 

Opracował: mł. bryg. Zbigniew Rzemyszkiewicz.

Zdjęcia: st. str. Magdalena Cieślak.