MENU

AKTUALNOŚĆ

Warsztaty z zakresu ratownictwa medycznego

13 października 2015

W niedzielę 11 października na terenie Wrześni zorganizowano I Warsztaty z zakresu Ratownictwa Medycznego dla jednostek OSP z KSRG powiatu wrzesińskiego. Program warsztatów obejmował część teoretyczną oraz ćwiczenia praktyczne, a głównym jego celem było doskonalenie umiejętności w zakresie udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy (kpp).
Wykład dotyczący zasad prowadzenia segregacji osób poszkodowanych w wypadkach masowych poprowadził Powiatowy Koordynator Ratownictwa Medycznego w KP PSP we Wrześni – st. sekc. Grzegorz Zaworski.

Następnie ćwiczący podzieleni zostali na sześć grup. Każda z nich składała się z dwóch zastępów. Tym samym strażacy oceniani byli także pod kątem wzajemnej współpracy na miejscu zdarzenia – stanowisku ćwiczebnym.
Przygotowano sześć takich stanowisk:
• Stanowisko nr 1 – kryptonim „Wędkarze” zlokalizowane na plaży przy Restauracji „Czardasz”.

Zadaniem strażaków było udzielenie kwalifikowanej pierwszej pomocy dwóm wędkarzom, z których jeden był w hipotermii i miał złamaną rękę, natomiast drugi nie wykazywał żadnym oznak życiowych (brak oddechu i tętna).
• Stanowisko nr 2 o kryptonimie „Wypadek masowy” przygotowano przy ulicy Sikorskiego na placu przed firmą „Kosłom”.

W chwili wypadku autem podróżowało siedem dziewcząt, które po dokonaniu segregacji wstępnej przez pierwszych przybyłych na miejsce zdarzenia strażaków oznaczono następującymi kolorami symbolizującymi stopień pilności wprowadzenia procedur ratowniczych:
- kolor czerwony –wymagana natychmiastowa pomoc,
- kolor żółty – wymagana pomoc pilna,

- kolor zielonym – pomoc odroczona,
- kolor czarny – brak tętna i oddechu mimo udrożnienia dróg oddechowych, małe prawdopodobieństwo uratowania w warunkach wypadku masowego czy katastrofy.
• Stanowisko nr 3 – kryptonim „Pożar w kotłowni”. W wyniku wybuchu pieca poszkodowane zostały dwie osoby.

Kobieta w zaawansowanej ciąży, nieprzytomna z przypalonymi rzęsami, druga osoba z poparzonymi obiema kończynami górnymi.
Scenkę przygotowano w budynku Komendy Powiatowej PSP przy ulicy Wrocławskiej.

• W budynku komendy przygotowano także kolejne stanowisko. W sali operacyjno – dowódczej druhowie mogli sprawdzić swoje teoretyczne przygotowanie do udzielania kpp na platformie e-learningowej I-medica

oraz prowadzić resuscytację z użyciem defibrylatora AED.

• Stanowisko nr 5 o kryptonimie „Motocross” zlokalizowano na torze rowerowym „Małpi gaj” przy ulicy Leśnej.

Powodem wezwania służb ratowniczych był wypadek dwóch motorowerzystów, z których jeden nie może się poruszać.

• Stanowisko nr 6 – kryptonim „Dekarze”. Do upadku z wysokości dwóch pracowników doszło na teren budowy bloków mieszkalnych przy ulicy Daszyńskiego. Jeden z dekarzy doznał otwartego złamania prawej kończyny dolnej oraz złamania zamkniętego lewej nogi.
U drugiego pracownika stwierdzono złamanie lewego przedramienia oraz podejrzenie złamania podstawy czaszki.
W warsztatach uczestniczyło 63 druhów z 12 jednostek OSP. Pozorantami byli uczniowie klasy IB o profilu ratownictwo medyczne z Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni, którzy świetnie spisali się w swoich rolach natomiast perfekcyjną charakteryzację wykonały członkinie wrzesińskiego oddziału Polskiego Czerwonego Krzyża. Pomoc przy organizacji warsztatów otrzymaliśmy także od właścicieli Restauracji „Czardasz”, firmy „Kosłom” z Wrześni „Now Pol” z Bierzglinka oraz wrzesińskiego koła Polskiego Związku Wędkarskiego.

Tekst: mł. bryg. Marek Mikołajczak
Zdjęcia: KP PSP we Wrześni