MENU

AKTUALNOŚĆ

Niezidentyfikowane chemikalia w jednym z miłosławskich magazynów

13 sierpnia 2018

Zgłoszenie o pojawieniu się beczek z chemikaliami w jednym z magazynów, dyżurny SKKP we Wrześni otrzymał w piątek – 10 sierpnia z komisariatu policji w Miłosławiu. Na miejsce zadysponowano zastępy z wrzesińskiej jednostki ratowniczo-gaśniczej oraz zgłoszono do Stanowiska Kierowania Komendanta Wojewódzkiego zapotrzebowanie na specjalistyczną grupę ratownictwa chemiczno-ekologicznego z JRG 6 z Poznania.
Po zabezpieczeniu miejsca zdarzenia działania wrzesińskich strażaków polegały na wprowadzeniu do wnętrza magazynu dwóch ratowników zabezpieczonych w ubrania gazoszczelne i aparaty powietrzne celem dokonania rozpoznania wizualnego składowanych chemikaliów oraz wykonania pomiarów przy pomocy dostępnych mierników – strażacy nie stwierdzili zagrożenia. Z chwilą przyjazdu strażaków z Poznania wykonano ponowne pomiary atmosfery wewnątrz hali i potwierdzono tym samym brak zagrożenia. 

W tym momencie swoje czynności na miejscu zdarzenia mogli rozpocząć funkcjonariusze policji. W hali ujawniono 200 i 1.000 litrowe zbiorniki z chemikaliami o łącznej pojemności około 200m3. Po zakończeniu oględzin policyjnych, strażacy z poznańskiej jrg pobrali na potrzeby Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska cztery próbki do analizy.
Strażacy zakończyli swoje działania o godzinie 16:25
Opracowanie i zdjęcia: mł. bryg. Marek Mikołajczak