MENU

AKTUALNOŚĆ

Promocja zawodu strażaka na Targach Pracy

13 kwietnia 2018

12 kwietnia br. w Zespole Szkół Politechnicznych we Wrześni zorganizowane zostały Targi Pracy, w trakcie których już po raz kolejny wrzesińska komenda wystawiła stoisko promujące zawód strażaka.


Zainteresowane osoby mogły zapoznać się z:
  • zasadami oraz kryteriami naboru na kształcenie dzienne w zawodzie technik pożarnictwa w Szkole Aspirantów PSP w Poznaniu na rok szkolny 2018/2019,
  • kierunkami studiów na poszczególnych wydziałach oraz kalendarium rekrutacji do SGSP w Warszawie,
  • zasadami naboru do służby w tutejszej komendzie.

Wszelkich informacji udzielał st. kpt. Zbigniew Rzemyszkiewicz –
z-ca d-cy jednostki ratowniczo-gaśniczej oraz str. Magdalena Cieślak – stażysta d/s kontrolno-rozpoznawczych.
Opracowanie: mł. bryg. Marek Mikołajczak
Zdjęcia: str. Magdalena Cieślak