MENU

AKTUALNOŚĆ

Czujki dymu dla Rodzinnego Domu Dziecka w Pyzdrach

13 lutego 2014

W dniu 12 lutego 2014 r. Komendant Powiatowy PSP we Wrześni mł. bryg. Robert Wojtkowiak wraz  z V-ce Starostą Powiatu Wrzesińskiego Panem Waldemarem Grzegorkiem udali się do Rodzinnego Domu Dziecka w Pyzdrach aby w ramach akcji prewencyjnej Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej „NIE DLA CZADU” oraz akcji Fundacji Orlen „DAR SERCA” przekazać czujki dymu 


oraz słodycze dla podopiecznych domu dziecka.  


Podczas tego spotkania przeprowadzono w miłej rodzinnej atmosferze pogadankę o niebezpieczeństwie wynikającym z nieprawidłowej eksploatacji pieców  w okresie grzewczym oraz o bezpieczeństwie w budynkach mieszkalnych.


tekst/foto – st. kpt. Piotr Trawiński