MENU

AKTUALNOŚĆ

Nadleśnictwo Grodziec – wspólne ćwiczenia strażaków zawodowych i ochotników

12 czerwca 2017

Przez trzy dni funkcjonariusze wrzesińskiej jednostki ratowniczo – gaśniczej utrwalali wiedzę teoretyczną

oraz ćwiczyli praktycznie przetłaczanie wody jako jedną z metod dostarczania wody na duże odległości. Poznali przy tym m.in. przejezdność dróg pożarowych oraz lokalizację punktów czerpania wody znajdujących się na teranie Nadleśnictwa Grodziec.

Każdego dnia do ćwiczeń zaproszone zostały jednostki ochotniczych straży pożarnych, które ze względu na swoje położenie będą w I rzucie dysponowane do ewentualnego pożaru.
Pierwszego dnia w części teoretycznej uczestniczył pan Tadeusz Hyży – specjalista d/s bhp i p.poż,

który omówił zagadnienia znajdujące się w opracowaniu „Sposób postępowania na wypadek powstania pożaru lasu w Nadleśnictwie Grodziec”. Ponadto pokazał w jaki sposób czytać mapy leśne

oraz orientować się w terenie korzystając ze słupków leśnych zawierających numerację oddziałów.

Strażacy poznali także najważniejsze zasady dotyczące m.in. taktyki gaszenia pożarów leśnych, poruszania się po lesie i ustawiania pojazdów, stosowania odpowiednich metod dostarczania wody na duże odległości,

budowania magistrali wodnych 


i ich wydajności.

We wspólnych ćwiczeniach uczestniczyli druhowie z jednostek OSP Borzykowo, Lisewo, Pietrzyków oraz Pyzdry.

Opracowanie: mł. bryg. Marek Mikołajczak
Zdjęcia: KP PSP we Wrześni