MENU

AKTUALNOŚĆ

Egzamin z kursu kwalifikowanej pierwszej pomocy

12 kwietnia 2011

W dniach 7-11 kwietnia br. w siedzibie Komendy Powiatowej PSP we Wrześni odbył się kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy, w którym wzięło udział 20 funkcjonariuszy. Podczas kilkudniowego szkolenia przeprowadzonego przez poznańską firmę Med-Luk uczestnicy doskonalili umiejętności praktyczne na różnego rodzaju manekinach i fantomach treningowych, przypomnieli sobie obowiązujące procedury udzielania pomocy medycznej oraz w trzyosobowych zespołach podejmowali działania medyczne w zaaranżowanych wcześniej scenkach sytuacyjnych. Kurs zakończył się egzaminem państwowym, który odbył się w dniu dzisiejszym tj. 12 kwietnia. W skład komisji wszedł: lek. med. Włodzimierz Michałowski – wojewódzki koordynator medyczny, st. kpt. Krzysztof Wojtaszewski – Z-ca Naczelnika Ośrodka Szkolenia KW PSP w Poznaniu oraz lekarz Jacek Górny. Egzamin składający się z dwóch części: teoretycznej – w formie testu oraz praktycznej zaliczyli wszyscy strażacy, uzyskując tym samym tytuł ratownika. Pierwsza 25 osobowa grupa, zakończyła kurs egzaminem, który odbył się w grudniu ubiegłego roku, tak więc na dzień dzisiejszy Komenda Powiatowa PSP we Wrześni ma przeszkolonych wszystkich strażaków z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy.

Tekst: st. kpt. Marek Mikołajczak
Zdjęcia: KP PSP we Wrześni