MENU

AKTUALNOŚĆ

Podsumowanie roku 2012 i nie tylko

12 lutego 2013

Dziś – 12 lutego o godz. 13.00 w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej we Wrześni rozpoczęła się narada roczna podsumowująca działalność Komendy za rok 2012. W spotkaniu uczestniczyli: Pani Poseł – Krystyna Poślednia, Zastępca Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Poznaniu – bryg. Adam Langner, Starosta Powiatu Wrzesińskiego – Dionizy Jaśniewicz, V-ce Starosta – Waldemar Grzegorek, wójt oraz burmistrzowie z powiatu wrzesińskiego, Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP – dh Andrzej Janka, Komendant Powiatowy Policji – inspektor Jarosław Gruszczyński, ks. kapelan Mirosław Stawicki, przedstawiciele lokalnej prasy oraz kadra kierownicza komendy.
Naradę otworzył Komendant Powiatowy PSP we Wrześni – mł. bryg. Robert Wojtkowiak, który po przywitaniu przybyłych gości przystąpił do podsumowania działalności służby organizacyjno – kadrowej, finansowej i kontrolno – rozpoznawczej.


Jako drugi głos zabrał Z-ca Komendanta Powiatowego PSP we Wrześni – mł. bryg. Damian Jankowiak przedstawiając zagadnienia operacyjno – szkoleniowe, kwatermistrzowsko – techniczne oraz działalność Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej za ubiegły rok.


Kolejnym elementem spotkania było wręczenie okolicznościowych wyróżnień, a takie w dniu dzisiejszym otrzymali:
• Poseł na sejm Rzeczypospolitej Polskiej Pani Krystyna Poślednia – Medal Okolicznościowy z okazji 20 lecia powołania Państwowej Straży Pożarnej przekazany przez Komendanta Głównego PSP,


Pamiątkowy Medal Okolicznościowy z okazji 20 lecia powołania Państwowej Straży Pożarnej ufundowany przez Komendanta Powiatowego PSP we Wrześni:
• Skarbnik Powiatu Pani Beata Walkowiak,
• Przewodniczący Rady Powiatu Grzegorz Kaźmierczak,
• Burmistrz Miasta i Gminy Września Tomasz Kałużny,
• Burmistrz Gminy Miłosław Zbigniew Skikiewicz,
• Burmistrz Miasta i Gminy Nekla Karol Balicki,
• Burmistrz Pyzdr Krzysztof Stróżyński,
• Wójt Gminy Kołaczkowo Wojciech Majchrzak,
• Prezes Oddziału Powiatowego ZOSP RP dh Andrzej Janka


Z zaproszonych gości jako pierwsza przy mikrofonie stanęła Pani Poseł – Krystyna Poślednia, a następnie kolejno: Zastępca Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Poznaniu, Starosta Powiatu Wrzesińskiego oraz Prezes Zarządu Powiatowego ZOSP RP.


Po zakończeniu przemówień wszystkich uczestników narady poproszono o przejście do boksów garażowych Komendy, gdzie na przybycie gości oczekiwali strażacy z Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej oraz druhowie Ochotniczej Straży Pożarnej z Lisewa. W tym charakterystycznym dla każdej jednostki ochrony przeciwpożarowej miejscu zaplanowano trzeci i zarazem ostatni punkt dzisiejszego zebrania a mianowicie:
• przekazanie samochodu GCBARt 5/32 dla Komendy Powiatowej PSP we Wrześni oraz z Komendy Powiatowej PSP we Wrześni do jednostki OSP Lisewo samochodu GCBA 4/16,
• poświęcenie pojazdów przez ks. kapelana – Mirosława Stawickiego


Tekst i zdjęcia: st. kpt. Marek Mikołajczak