MENU

AKTUALNOŚĆ

Ćwiczenia we wrzesińskim ratuszu

11 października 2012

Środa (10 października) godzina 13.26. Do Biura Obsługi Interesanta w Urzędzie Miasta i Gminy we Wrześni dostarczona zostaje przesyłka zawierająca biały proszek.

Koperta z niezidentyfikowaną substancją wywołuje u pracownika ogromne zaskoczenie. Informacja o jej otrzymaniu jest jednak natychmiast przekazana do odpowiedniej osoby w urzędzie. Zarządzona zostaje ewakuacja pracowników i petentów przebywających w ratuszu.

Ze względu na procedury, jakie obowiązują przy tego typu zdarzeniach, ewakuacja nie tyczy się czterech pań będących świadkami otwarcia koperty i przebywających w pomieszczeniu Biura Obsługi Interesanta.
Po przekazaniu informacji do dyżurnego Państwowej Straży Pożarnej na miejsce zdarzenia zadysponowano dwa zastępy ratowniczo – gaśnicze z JRG Wrześni.

Dwóch funkcjonariuszy zabezpieczonych w sprzęt ochrony dróg oddechowych i ubrania gazoszczelne

zabezpieczyło podejrzaną przesyłkę,

przygotowując ją do dalszego przekazania stosownym służbą sanitarno - epidemiologicznym.

Czynności wykonywane przez strażaków przed głównym wejściem do ratusza i przygotowujące ich do wejścia do niebezpiecznej strefy obserwowali przypadkowi przechodnie oraz pracownicy urzędu. Ci, ewakuowani zgodnie z Instrukcją Bezpieczeństwa Pożarowego na wrzesiński rynek cierpliwie oczekiwali zakończenia ćwiczeń. Nad bezpieczeństwem ruchu drogowego czuwali strażnicy miejscy.


Ćwiczenia z założeniem upozorowanego ataku bioterrorystycznego, gdzie źródłem zakażenia mogą być zarodniki wąglika zawarte w rozpylonym aerozolu lub w postaci sproszkowanej nie była w bieżącym roku praktycznie przećwiczona przez strażaków i dlatego zaplanowane na miesiąc październik zajęcia zapoznania z obiektem UMiG we Wrześni stworzyły ku temu dobrą okazję.
Omówienie wniosków z przeprowadzonych ćwiczeń odbyło się jeszcze tego samego dnia w obecności osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo wszystkich pracowników i petentów przebywających w ratuszu.
Tekst: st. kpt. Marek Mikołajczak
Zdjęcia: Roman Wawrzyniak, kpt. Zbigniew Rzemyszkiewicz