MENU

AKTUALNOŚĆ

Powiatowy Dzień Strażaka 2010

10 września 2010

Meldunek o gotowości do uroczystości złożony zastępcy Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP st. bryg. Lechowi Janiakowi, wprowadzenie sztandaru Komendy Powiatowej PSP we Wrześni oraz hymn państwowy rozpoczęły uroczystość Powiatowego Dnia Strażaka we Wrześni. Tegoroczne obchody Powiatowego Dnia Strażaka pierwotnie planowane były na maj, jednak ze względu na panującą w kraju powódź zostały przeniesione na 9 września.
W sali Wrzesińskiego Ośrodka Kultury spotkali się pracownicy Komendy Powiatowej PSP we Wrześni, druhowie Prezesi Ochotniczych Straży Pożarnych oraz członkowie Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP, strażacy emeryci oraz licznie przybyli goście, a wśród nich Z-ca Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Poznaniu - st. bryg. Lech Janiak, V-ce Starosta Paweł Guzik, Dyrektor Biura Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP Andrzej Jankowski, burmistrzowie i wójt powiatu wrzesińskiego, księża kapelani, kierownicy powiatowych służb, inspekcji i straży, przedstawiciele instytucji i firm powiatu wrzesińskiego sympatyzujący ze strażą pożarną oraz lokalne i regionalne media.

Uroczystości były okazją do wręczenia odznaczeń, wyróżnień oraz licznych w tym roku awansów na wyższe stopnie pożarnicze. W trakcie uroczystości dokonano oficjalnego wręczenia KP PSP we Wrześni turbowentylatora nadciśnieniowego ufundowanego przez firmę Falck Medycyna, sorbentu DAMOLIN zakupionego przez Starostwo Powiatowe oraz sprzętu ratownictwa medycznego przekazanego przez Stowarzyszenie „Drogowskaz”.

Komendant Powiatowy PSP we Wrześni bryg. Krzysztof Orzeł podziękował wszystkim, którzy pomagają wrzesińskim strażakom oraz samej załodze
za ofiarne wykonywanie swoich zadań oraz życzył, aby Św. Florian chronił wszystkich od zagrożeń i nieszczęść.
Niżej wymienione awanse i wyróżnienia podczas Powiatowego Dnia Strażaka otrzymali:
• Brązowa Odznaka „Zasłużony Dla Ochrony Przeciwpożarowej”: mł. bryg. Robert Wojtkowiak, asp. sztab. Jacek Kasprzyk
• Brązowy Medal „Za zasługi dla pożarnictwa”: st. asp. Robert Nowaczyk, sekc. Mariusz Kowalski s. Ryszarda
• Stopień starszego kapitana: kpt. Marek Mikołajczak, kpt. Piotr Trawiński
• Stopień aspiranta sztabowego: st. asp. Sławomir Prusakiewicz
• Stopień starszego aspiranta: asp. Robert Brzymyszkiewicz
• Stopień ogniomistrza: mł. ogn. Robert Gogolik
• Stopień młodszego ogniomistrza: st. sekc. Adrian Krauze, st. sekc. Robert Majchrzak
• Stopień starszego sekcyjnego: sekc. Maciej Krystkowiak, sekc. Sławomir Pruchnik, sekc. Marek Nawrocki
• Stopień starszego strażaka: str. Grzegorz Zaworski
• Dyplom Komendanta Głównego PSP: asp. sztab. Przemysław Konieczny

Komendant Powiatowy PSP we Wrześni oraz Starosta Powiatu Wrzesińskiego
w dowód uznania za szczególną pomoc w realizacji zadań na rzecz ochrony przeciwpożarowej wyróżnili następujące osoby: asp. sztab. Sławomira Prusakiewicza, st. ogn. Jana Kucia, st.ogn. Piotra Makowskiego, ogn. Macieja Niedzielskiego

Starosta Powiatu Wrzesińskiego oraz Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej we Wrześni
w dowód uznania za szczególny wkład i zaangażowanie w realizację zadań
na rzecz ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu wyróżnili:
• dh Piotra Smolińskiego z OSP Nekla jako Strażaka Roku 2009
• dh Wojciecha Majchrzaka – wójta gminy Kołaczkowo jako Działacza OSP Roku 2009
• Ochotniczą Straż Pożarną w Czeszewie jako Jednostkę OSP roku 2009

Brązową Odznaką „Zasłużony Dla Ochrony Przeciwpożarowej” odznaczony został także Komendant Powiatowy PSP we Wrześni - bryg. Krzysztof Orzeł, którą wręczono odznaczonemu podczas obchodów Wielkopolskiego Dnia Strażaka
w Gołuchowie.

Uroczystość zakończyła się tradycyjnym poczęstunkiem.