MENU

AKTUALNOŚĆ

Podpisanie porozumienia w sprawie włączenia jednostki OSP Pietrzyków do KSRG

10 stycznia 2011

W dniu 10.01.2011 roku w gabinecie Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej we Wrześni podpisano trójstronne Porozumienie rozpoczynające procedurę włączenia jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Pietrzykowie do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego. Porozumienie podpisane zostało przez Burmistrza Gminy i Miasta Pyzdry Pana Krzysztofa Strużyńskiego, Komendanta Powiatowego PSP we Wrześni Krzysztofa Orła oraz Prezesa OSP w Pietrzykowie Wojciecha Tomaszewskiego.
W Porozumieniu określono zobowiązania i wymagania, które muszą być wypełnione by jednostka OSP Pietrzyków mogła być przyjęta i stać się pełnoprawnym członkiem Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego. Wymagania te dotyczą między innymi sił i środków przewidzianych do wykorzystania w systemie, zadań ratowniczych, poziomu wyszkolenia ratowników, finansowania oraz sposobu utrzymania stanu gotowości jednostki do działań ratowniczych.