MENU

AKTUALNOŚĆ

„Dni otwartych strażnic”

09 listopada 2015

W niedzielny poranek widok za oknem nie napawał optymizmem przed planowaną akcją „Dni otwartych strażnic’, której rozpoczęcie miało nastąpić o godz. 10:00.

Kolejne minuty przyniosły na szczęście poprawę pogody i mimo mocnego wiatru frekwencja wśród naszych gości dopisała.
W trakcie spotkania strażacy prezentowali obsługę podręcznego sprzętu gaśniczego,

przeprowadzili także pokazy z zakresu udzielania pierwszej pomocy.

W związku z rozpoczętym okresem grzewczym, wśród zagadnień profilaktycznych na zabrakło tematu związanego z zagrożeniami powodowanymi przez tlenek węgla, bezpieczną eksploatacją urządzeń grzewczych.

Dużą atrakcją wśród najmłodszych gości była możliwość obejrzenia strażackich pojazdów, sprzętu znajdującego się na ich wyposażeniu,

piany gaśniczej lekkiej wytworzonej przez strażaków przy pomocy agregatu oddymiającego

oraz podawania wody z linii szybkiego natarcia.

Szacujemy, że w ciągu 3 godzin wrzesińską strażnicę odwiedziło ponad 150 osób.
Opracował: mł. bryg. Marek Mikołajczak
Zdjęcia: KP PSP we Wrześni