MENU

AKTUALNOŚĆ

Ćwiczenia z zakresu ratownictwa wysokościowego

09 października 2014

W miesiącu wrześniu strażacy z Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej doskonalili swe umiejętności w zakresie ratownictwa wysokościowego na poziomie podstawowym. Ćwiczenia przeprowadzono na terenie komendy wykorzystując do tego celu wspinalnię oraz kanał naprawczy dla samochodów ciężarowych.

Zajęcia praktyczne poprzedzone zostały przypomnieniem podstawowych węzłów stosowanych w ratownictwie wysokościowym, technik budowy stanowisk z wykorzystaniem trójnogu ratowniczego, obsługi linkowego urządzenia ratowniczego Rollgliss. Przy pomocy w/w sprzętu strażacy mieli za zadanie przeprowadzić ewakuację osoby poszkodowanej z zagłębienia oraz z wysokości.

Podobne założenie przygotowano dla strażaków uczestniczących w ćwiczeniach zgrywających jednostek KSRG zorganizowanych w zakładzie Sklejek Orzechowo S.A. w dniu 26 września br.

Jednym z zadań było przeprowadzenie ewakuacji poszkodowanego pracownika z suwnicy, który podczas opuszczania swego stanowiska pracy doznał złamania ręki.

Tekst: st. kpt. Marek Mikołajczak
Zdjęcia: KP PSP we Wrześni