MENU

AKTUALNOŚĆ

Realizacja marcowego planu doskonalenia zawodowego

09 kwietnia 2017

Kolejny miesiąc br. upłynął wrzesińskim strażakom na doskonaleniu umiejętności specjalistycznych w dziedzinie ratownictwa wysokościowego.
Funkcjonariusze zrealizowali następujące tematy:
• sprzęt pożarniczy i środki techniczne do ratownictwa wysokościowego
w zakresie podstawowym,
• zasady organizacji ratownictwa wysokościowego w ksrg, zakres działań podstawowych i obowiązujące przepisy w tym zakresie,
• węzły stosowane w ratownictwie wysokościowym,
• techniki budowy stanowisk,
• techniki dotarcia do miejsca zdarzenia / poszkodowanego oraz asekuracja i autoasekuracja w terenie eksponowanym.

Szkolenia realizowano w oparciu o „Skrypt do szkolenia ratownictwa wysokościowego realizowanego przez KSRG w zakresie podstawowym” rekomendowany przez Komendą Główną PSP.
W zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy strażacy utrwalali wiedzę z procedur ratowniczych oraz postępowania z poszkodowanym po upadku z wysokości.
W marcu funkcjonariusze wrzesińskiej jednostki ratowniczo-gaśniczej zapoznali się z obiektem firmy SITECH Sp. z o.o. Technika siedzeń Volkswagen w Chociczy Małej, montującego fotele na potrzeby produkcji samochodu VW Crafter. Na tym obiekcie strażacy przeprowadzili także ćwiczenia praktyczne.

Opracował: mł. bryg. Marek Mikołajczak
Zdjęcia: KP PSP we Wrześni