MENU

AKTUALNOŚĆ

Podsumowano 2014 rok

09 lutego 2015

6 lutego w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej we Wrześni odbyła się narada roczna podsumowująca działalność wrzesińskich strażaków w 2014 roku. Na wstępie zaproszonych gości powitał Komendant Powiatowy bryg. Robert Wojtkowiak, który następnie podsumował ubiegłoroczną działalność służby organizacyjno – kadrowej, finansowej i kontrolno – rozpoznawczej.

Po tym wystąpieniu głos zabrał Z-ca Komendanta Powiatowego PSP we Wrześni – bryg. Damian Jankowiak przedstawiając zagadnienia operacyjno – szkoleniowe, kwatermistrzowsko – techniczne oraz działalność Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej.

Ubiegłoroczne dane statystyczne wskazują na mniejszą ilość interwencji jednostek ochrony przeciwpożarowej w porównaniu do 2013 roku. Na terenie powiatu wrzesińskiego odnotowaliśmy zatem 632 zdarzenia, z czego 186 to pożary (wzrost o 39), 428 – miejscowe zagrożenia (spadek o 74) oraz 18 alarmów fałszywych (wzrost o 7).

Przygotowane sprawozdania bacznie śledzili zaproszeni goście w osobach: V-ce Starosty Wrzesińskiego Waldemara Grzegorka, Przedstawiciela Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Poznaniu – Naczelnika Wydziału Technicznego mł. bryg. Adama Topolskiego, Pani Wójt oraz Burmistrzów z powiatu wrzesińskiego, Prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP – dh Andrzeja Janka oraz komendantów gminnych OSP, Kapelana Powiatowego strażaków – ks. Mirosława Stawickiego, Komendanta Powiatowego Policji – inspektora Jarosława Gruszczyńskiego, Komendanta Straży Miejskiej – Mirosława Morawskiego, Kierownika Ochrony Przeciwpożarowej w zakładach VW – Pana Grzegorza Gralewicza oraz przedstawicieli lokalnej prasy i radia.

Spośród zaproszonych gości jako pierwszy głos zabrał V-ce Starosta Wrzesiński – Waldemar Grzegorek.

Następni w kolejności byli: Prezes Zarządu Powiatowego ZOSP RP – dh Andrzej Janka

oraz Przedstawiciel Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Poznaniu – mł. bryg. Adam Topolski.

Tekst i zdjęcia: st. kpt. Marek Mikołajczak