MENU

AKTUALNOŚĆ

Narada podsumowująca 2009 rok

09 lutego 2010

Narada roczna podsumowująca działalność Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej we Wrześni za 2009 rok odbyła się w siedzibie tutejszej Komendy w dniu 8 lutego br.
W spotkaniu uczestniczyli: z-ca Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Poznaniu – st. bryg. Lech Janiak, Starosta Powiatu Wrzesińskiego – Dionizy Jaśniewicz, Przewodniczący Rady Powiatu – Grzegorz Kaźmierczak, V-ce Starosta Powiatu Wrzesińskiego – Paweł Guzik, Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSPRP– dh Andrzej Janka, wójt oraz burmistrzowie z powiatu wrzesińskiego, Komendant Powiatowy Policji – insp. Jarosław Gruszczyński, Dyrektor Regionu Falck Medycyna – Andrzej Briske, Kapelan Powiatowy Strażaków – ks. Mirosław Stawicki, prezesi gminni ZOSP RP oraz kadra kierownicza KP PSP we Wrześni.
Naradę otworzył Komendant Powiatowy PSP we Wrześni – bryg. Krzysztof Orzeł, który następnie omówił zagadnienia kadrowe, finansowe i kontrolno-rozpoznawcze za ubiegły rok. Kolejny blok tematyczny przedstawiał z-ca komendanta powiatowego PSP we Wrześni – mł. bryg. Robert Wojtkowiak, podsumowując zagadnienia operacyjne, kwatermistrzowsko– techniczne i BHP. Działalność Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej omówił dowódca JRG – kpt. Marek Mikołajczak.
Po zakończeniu prezentacji głos zabrali zaproszeni goście, którzy bardzo pozytywnie ocenili realizację zadań przez komendę, dziękując jednocześnie za dotychczasową służbę i współpracę.