MENU

AKTUALNOŚĆ

Podsumowanie czerwcowego doskonalenia zawodowego w JRG

08 lipca 2016

Zajęcia szkoleniowe dla funkcjonariuszy wrzesińskiej Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej realizowano w oparciu o miesięczny plan doskonalenia zawodowego oraz zgodnie z ustalonym tematem przewodnim.
W ramach bloku tematycznego – organizacja działań ratowniczo – gaśniczych zrealizowano następujące tematy:
• procedury postępowania z podejrzaną przesyłką oraz z przesyłkami niewiadomego pochodzenia,
• zasady postępowania w przypadku uzyskania informacji o podłożeniu lub zlokalizowaniu urządzenia wybuchowego w obiekcie,
• organizacja działań na akwenach w okresie letnim, ratownictwo wodne na poziomie podstawowym,


• działania ratownictwa wodnego na terenach objętych powodzią, zagrożenia powodziowe w powiecie wrzesińskim,
• usuwanie skutków powodzi, działania ratownicze i zabezpieczające, udzielanie pomocy ludziom i zwierzętom,


• organizacja prowadzenia działań ratowniczych w trakcie i po przejściu anomalii pogodowych (silne opady, huraganowe wiatry)
Szkolenie medyczne:
• pierwsza pomoc przy podtopieniach
• wypadek masowy – segregacja poszkodowanych

W ramach rozpoznawania zagrożeń strażacy zapoznawali się z obiektami i zagrożeniami występującymi w Spółdzielni Mieszkaniowej we Wrześni.
Opracował: mł. bryg. Marek Mikołajczak
Zdjęcia: KP PSP we Wrześni