MENU

AKTUALNOŚĆ

Doskonalenie zawodowe w listopadzie

07 grudnia 2016

Zgodnie z miesięcznym planem doskonalenia zawodowego strażacy z wrzesińskiej Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej realizowali w listopadzie następujące tematy:
1. Organizacja działań ratowniczo – gaśniczych:
• postępowanie podczas zdarzeń z tlenkiem węgla.
• taktyka i zasady gaszenia pożarów w utrudnionych warunkach atmosferycznych,
• wykorzystanie kurtyny dymowej w działaniach ratowniczo – gaśniczych,
• taktyka działań i organizacja terenu akcji podczas pożarów zbiorników z gazami technicznymi,
• budowa bezobsługowych stanowisk gaśniczych

2. Ratownictwo medyczne – wstrząs pourazowy, objawy, rodzaje, przyczyny oraz postępowanie.
3. Rozpoznawanie zagrożeń: zapoznanie z firmą DOM-GAZ Sp. z o.o. we Wrześni.

Opracowanie: mł. bryg. Marek Mikołajczak
Zdjęcia: KP PSP we Wrześni