MENU

AKTUALNOŚĆ

Doskonalenie zawodowe w sierpniu

07 września 2015

Głównym blokiem tematycznym doskonalenia zawodowego w Jednostce Ratowniczo – Gaśniczej we Wrześni w sierpniu, było ratownictwo techniczne. Na wszystkich zmianach służbowych przećwiczono praktycznie założenia realizowane podczas warsztatów „Technika 15”.
Były to m.in.:
• konstrukcje nowych pojazdów oraz techniki ratownicze w odniesieniu do tych pojazdów,
• aktywne systemy bezpieczeństwa w pojazdach,
• uderzenia boczne,
• dotarcie do poszkodowanych od podłogi pojazdu,
• wykonanie dostępu do osoby przebitej elementami.
Strażacy rozpoznali także obiekt firmy Techpak Sp. z o.o. z siedzibą w Białężycach, specjalizującej się w produkcji opakowań tekturowych.

Tematyka szkolenia medycznego nawiązywała do udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach drogowych. Realizowano takie zagadnienia jak:
• segregacja poszkodowanych w wypadkach masowych. System „START” i „JUMP START”,
• KPP osoby pozostającej w pojeździe.


Zdjęcia: KP PSP Września
Tekst: st. kpt. Zbigniew Rzemyszkiewicz