MENU

AKTUALNOŚĆ

Promocja zawodu strażaka oraz kampania „Stop Pożarom Traw”

07 kwietnia 2017

6 kwietnia br. w Zespole Szkół Politechnicznych we Wrześni zorganizowane zostały Targi Pracy, podczas których po raz kolejny wrzesińska komenda wystawiła stoisko promujące zawód strażaka. St. kpt. Tomasz Kotusiewicz oraz Magdalena Cieślak przedstawiali zainteresowanym uczniom oraz absolwentom:
• zasady i kryteria naboru oraz założenia organizacyjne na kształcenie dzienne w zawodzie technik pożarnictwa w Szkole Aspirantów PSP w Poznaniu na rok szkolny 2017/2018,
• kierunki studiów na poszczególnych wydziałach oraz kalendarium rekrutacji do SGSP w Warszawie.

Pobyt na targach stanowił dobrą okazję do realizowania kampanii „STOP POŻAROM TRAW” poprzez edukowanie oraz uświadamianie młodzieży w temacie skutków wypalania traw i nieużytków a także grożących podpalaczom konsekwencji prawnych.

Opracowanie: mł. bryg. Marek Mikołajczak
Zdjęcia: Magdalena Cieślak