MENU

AKTUALNOŚĆ

Realizacja doskonalenia zawodowego w grudniu

07 stycznia 2016

Prowadzenie akcji ratowniczo – gaśniczych w utrudnionych warunkach oraz przygotowanie sprzętu do działań w okresie zimowym to pierwsze tematy szkoleniowe zrealizowane w grudniowych zajęciach doskonalenia zawodowego. Na kolejne dni zaplanowano:
• ratownictwo wodne i lodowe – realizacja założeń przedstawionych na wojewódzkich warsztatach z ratownictwa wodnego na poziomie podstawowym „Woda 2015”. Zajęcia przeprowadzono na zalewie wrzesińskim,

• ratownictwo chemiczne – prowadzenie działań ratowniczo–gaśniczych podczas zdarzeń z udziałem cieczy kriogenicznych, realizacja założeń przedstawionych na wojewódzkich warsztatach z ratownictwa chemicznego na poziomie podstawowym „Kriogazy 2015”,

• szkolenie medyczne – kwalifikowana pierwsza pomoc przy podtopieniu i wychłodzeniu.
W grudniu strażacy z wrzesińskiej JRG w ramach bloku tematycznego – rozpoznawanie zagrożeń, zapoznali się z obiektem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych we Wrześni.