MENU

AKTUALNOŚĆ

Realizacja wrześniowego planu doskonalenia zawodowego

06 października 2016

Tematyka związana z ratownictwem chemiczno – ekologicznym zdominowała wrześniowe zajęcia doskonalenia zawodowego w Jednostce Ratowniczo – Gaśniczej we Wrześni. Wśród poruszanych zagadnień znalazły się m.in.:
• sprzęt ratownictwa chemicznego będący na wyposażeniu JRG,
• przyjęcie zgłoszenia o charakterze chemicznym,
• dojazd pierwszego zastępu na miejsce zdarzenia,
• rozpoznanie zdarzenia z odległości,
• sprawianie korków pneumatycznych, uszczelniających będących na wyposażeniu samochodu GBA Rt 2,5/16,

• procedury postępowania przy zdarzeniach z udziałem butli z acetylenem, które zostały poddane działaniu wysokiej temperatury lub uderzeniom,
• budowa, sprawianie i obsługa kabin dekontaminacyjnych będących na wyposażeniu przyczepy dekontaminacyjnej,

• praca w ubraniach gazoszczelnych,

• prowadzenie dekontaminacji wstępnej - budowa zastępczych stanowisk dekontaminacyjnych przy użyciu sprzętu dostępnego na samochodach ratowniczo – gaśniczych.

W zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy strażacy realizowali temat związany z zatruciami wziewnymi i oparzeniami chemicznymi.
W miesiącu wrześniu strażacy zapoznali się z kolejną halą produkcyjną zlokalizowaną na terenie fabryki Volkswagen Samochody Użytkowe w Białężycach.

Opracowanie: mł. bryg. Marek Mikołajczak
Zdjęcia: KP PSP we Wrześni