MENU

AKTUALNOŚĆ

W odstępie dwóch godzin na terenie gminy Września doszło do dwóch średnich pożarów.

06 lipca 2016

Pierwszy miał miejsce w Bierzglinku na stacji recyklingu i kasacji pojazdów.

Zgłoszenie wpłynęło o godzinie 13:55
Zadysponowano:
• GBA - Rt 2,5/16 - JRG Września;
• GBA 2,5/16 - OSP KACZANOWO;
• GBA 2,5/16 - OSP WĘGIERKI;
• GBA 2,5/20 - OSP MARZENIN;
• GBA 5/8 - OSP Gozdowo;
• GCBA - Rt 5/32 - JRG Września;
• GCBA 5/32 - OSP KACZANOWO;
w działaniach uczestniczyło 29 strażaków
Pracownicy firmy przed przybyciem straży pożarnej na miejsce zdarzenia próbowali ugasić pożar przy pomocy gaśnic proszkowych.
Podjęte działania:
• zabezpieczenie miejsca zdarzenia
• podanie trzech prądów gaśniczych piany ciężkiej orz dwóch wody na palące się materiały po recyklingu pojazdów

• praca ratowników w sprzęcie ochrony dróg oddechowych,
• rozgarnianie pogorzeliska przy pomocy koparko – ładowarek przez właściciela i pracownika firmy i dogaszanie prądami gaśniczymi piany i wody,
• budowa zasilania wodnego z hydrantu nadziemnego, pobieranie wody ze stawu przy pomocy motopompy pływającej, ponadto dowożenie pojazdami gaśniczymi,
Zakończenie działań 19:36

Do drugiego pożaru doszło w miejscowości Gozdowo, palił się budynek gospodarczy i przyległy garaż.

Zgłoszenie o pożarze wpłynęło o godzinie 15:48.
Zadysponowano:
• GBA 2,5/16 - OSP KOŁACZKOWO;
• GBA 2,5/16 - OSP WĘGIERKI;
• GBA 5/8 - OSP GOZDOWO;
• GBA 5/8 - OSP MARZENIN;
• GBAM 2/17/3 - OSP GOZDOWO;
• GCBA 5/43/4,5 - OSP GOZDOWO;
• GBM 2,5/8 - OSP ZIELINIEC;
• GCBA -Rt 5/32 - JRG Września;
• GCBA 5/32 - OSP KACZANOWO;
w sumie 9 samochodów gaśniczych +
• SCKn Iveco - JRG 6 Poznań; (kontener z aparatami i butlami powietrznymi)
• SHD 24 - JRG Września; (podnośnik)
• SLRR - JRG Września; samochód operacyjny
w działaniach uczestniczyło 48 strażaków
Podjęte działania:
• zabezpieczenie miejsca zdarzenia,
• podanie dwóch prądów gaśniczych wody w natarciu na palące się materiały składowane wewnątrz budynku oraz dwóch na drewnianą konstrukcję dachu z czego jeden z podnośnika SHD 24,
• podanie jednego prądu gaśniczego wody w obronie drugiego garażu przyległego do kompleksu budynków,
• praca ratowników w sprzęcie ochrony dróg oddechowych,

• zadysponowanie kontenera ze sprzętem ochrony dróg oddechowych z JRG 6 Poznań,
• budowa zaopatrzenia wodnego z hydrantu nadziemnego oraz dowożenie wody,
• wprowadzenie do działań wentylatora oddymiającego,
• wyrzucanie elementów płyty obornickiej i słomy znajdującej się wewnątrz budynku
• rozgarnianie wyrzuconej słomy w bezpieczne miejsce przy pomocy ładowarki przez ojca właścicielki,
• rozbiórka drewnianej konstrukcji dachu przy pomocy pilarki ratowniczej,
• zburzenie ścian szczytowych stwarzających zagrożenie przy pomocy podnośnika i podręcznego sprzętu burzącego,
• sprawdzenie pogorzeliska kamerą termowizyjną
Zakończenie działań – 20:36
Opracowanie: mł. bryg. Marek Mikołajczak
Zdjęcia: Wiadomości Wrzesińskie