MENU

AKTUALNOŚĆ

Realizacja doskonalenia zawodowego funkcjonariuszy JRG w kwietniu

06 maja 2016

Organizacja działań ratowniczo – gaśniczych podczas pożarów wewnętrznych to główny blok tematyczny przewidziany w planie doskonalenia zawodowego na miesiąc kwiecień. Zajęcia obejmowały następujące tematy:
• wykorzystanie kurtyny dymowej w działaniach ratowniczo – gaśniczych,

• natarcie nadciśnieniowe przy pożarach wewnętrznych,

• symulacja pożaru z wykorzystaniem domków ogniowych – czytanie z dymu,

• operowanie prądami gaśniczymi wody,

• „Mieszkaniówka 2016” – warsztaty z zakresu gaszenia pożarów wewnętrznych zorganizowano dla całego stanu osobowego jednostki ratowniczo – gaśniczej oraz dyżurnych stanowiska kierowania.

Dzięki uprzejmości Dyrektora PKP S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami w Poznaniu – Pana Romana Biniszkiewicza przeprowadzono je w Słomowie w budynku mieszkalnym przeznaczonym do rozbiórki.

W tym samym obiekcie jeszcze przed rozpoczęciem warsztatów, funkcjonariusze wrzesińskiej jednostki ratowniczo – gaśniczej mieli możliwość zbudowania podpory filarowej, która stanowiła zabezpieczenie stropu jednego z pomieszczeń budynku.

Opracowanie: mł. bryg. Marek Mikołajczak
Zdjęcia: KP PSP we Wrześni