MENU

AKTUALNOŚĆ

Odprawa z przedstawicielami jednostek OSP z KSRG

06 kwietnia 2017

Dziś, 6 kwietnia w siedzibie Komendy Powiatowej PSP we Wrześni odbyła się odprawa z komendantami gminnymi OSP oraz prezesami, naczelnikami jednostek OSP z KSRG.

W trakcie spotkania omówiono następujące zagadnienia:
1. Aktualizacja danych w systemie SWD-ST.
2. Dokumentacja wymagana podczas kontroli operacyjnych w jednostkach OSP.

3. Plany szkoleniowe na rok 2017 oraz potrzeby szkoleniowe.
4. Ćwiczenia zgrywające dla OSP.
5. Zasady organizacji łączności podczas akcji.

6. Przeglądy techniczne jednostek OSP.
7. Przestrzeganie zasad BHP podczas dojazdu do miejsca zdarzenia oraz prowadzenia działań ratowniczo – gaśniczych.
8. Akcja – STOP POŻAROM TRAW.

9. Akcja – Wspomóżmy osoby chore na nowotwory krwi – Fundacja DKMS,
10. Zasady korzystania z dotacji na zakupy sprzętu oraz planowane zmiany w tym zakresie.
Odprawie przewodniczył z-ca komendanta powiatowego – bryg. Damian Jankowiak

a prelegentami byli funkcjonariusze oraz pracownik korpusu służby cywilnej wrzesińskiej komendy. Kolejne spotkanie zaplanowano na pierwszą połowę września br.
Opracowanie: mł. bryg. Marek Mikołajczak
Zdjęcia: KP PSP we Wrześni