MENU

AKTUALNOŚĆ

Pomoc strażaków dla Centrum w Zielińcu

06 marca 2014

Kilka metrów sześciennych drewna na opał przekazano nieodpłatnie podopiecznym Centrum Pomocy Bliźniemu Monar –Markot w Zielińcu. Inicjatorem akcji był Komendant Powiatowy PSP we Wrześni, a placówkę której udzielono tego wsparcia wskazał Starosta Wrzesiński. Drewno zgromadzone zostało po przycince drzew rosnących na terenie Komendy Powiatowej PSP. Do akcji włączyła się również firma Alpin Budrof Dariusza Klimczaka, której to właściciel użyczył maszyny do rozdrabniania gałęzi. Przy jej pomocy strażacy wraz z pracownikami firmy pocięli drobniejsze konary.
Podopieczni obdarowanej placówki na ręce Komendanta złożyli najserdeczniejsze podziękowania za ten akt wsparcia, przyznając że pochylenie się nad człowiekiem w potrzebie długo pozostaje w pamięci.


Zdjęcia: KP PSP we Wrześni
Tekst: st. kpt. Zbigniew Rzemyszkiewicz