MENU

AKTUALNOŚĆ

Warsztaty z zakresu ratownictwa wodnego - działania na akwenach w okresie zimowym

05 grudnia 2014

W dniu 3 grudnia strażacy z Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej wraz z druhami z Czeszewa, Orzechowa i Pyzdr doskonalili swe umiejętności z zakresu ratownictwa wodnego na poziomie podstawowym z wykorzystaniem deski lodowej. Ćwiczenia praktyczne poprzedzone zostały wykładami o następującej tematyce:

·        przepisy prawne dot. organizacji ratownictwa wodnego w KSRG, w tym warunki BHP podczas ćwiczeń, szkoleń i akcji ratowniczych na akwenach,

·        minimalne wyposażenie jednostki KSRG w sprzęt i środki techniczne do ratownictwa wodnego w zakresie podstawowych czynności ratowniczych,

·        działania ratownicze na lodzie – rozpoznanie oraz przebieg akcji,


·        hipotermia – przyczyny wyziębienia ciała, podział hipotermii, objawy oraz procedury postępowania z poszkodowanym.


Po wykładach zastępy straży pożarnej przemieściły się nad zalew wrzesiński, gdzie uczestnicy mogli praktycznie przećwiczyć zaplanowane scenariusze. 


Warunki panujące tego dnia na akwenie wrzesińskim były wręcz idealne. Ok. 4 centymetrowa pokrywa lodu występująca na brzegu zbiornika sprawiać mogła fałszywe uczucie bezpieczeństwa, a tak naprawdę stwarzała realne zagrożenie dla osób, które chciałyby się poruszać na lodzie. 


Ćwiczenia te nie były jedynymi, jakie zorganizowano w ostatnim okresie na zalewie wrzesińskim. W listopadzie strażacy z JRG Września w ramach zajęć doskonalenia zawodowego doskonalili umiejętności oraz poszerzali swą wiedzę o tematykę przedstawioną podczas wojewódzkich warsztatów „Woda 2014”. 


W miesiącu tym poruszano także zagadnienia prowadzenia akcji ratowniczo – gaśniczych w utrudnionych warunkach (silne mrozy) oraz przygotowano sprzętu do działań w okresie zimowym.

Tekst: st. kpt. Marek Mikołajczak

Zdjęcia: KP PSP we Wrześni, OSP Czeszewo