MENU

AKTUALNOŚĆ

Realizacja doskonalenia zawodowego

05 września 2016

W miesiącu sierpniu strażacy z wrzesińskiej jednostki ratowniczo – gaśniczej doskonalili swoje umiejętności w zakresie ratownictwa wysokościowego. Do ćwiczeń praktycznych posłużył sprzęt jaki posiadamy na wyposażeniu
24-metrowego podnośnika marki Volvo. W trakcie zajęć realizowano następujące tematy:
• sprawianie węzłów stosowanych w ratownictwie wysokościowym ze wskazaniem ich zastosowania,
• techniki budowy stanowisk,

• budowa układów wyciągowych przy użyciu bloczków wspinaczkowych,

• ratowanie poszkodowanych z wysokości – ćwiczenia na wspinalni oraz z użyciem podnośnika,

• ratowanie poszkodowanych z szamb i zagłębień.

Pierwsza pomoc przy upadku z wysokości to temat zajęć jaki zrealizowano w ramach bloku ratownictwa medycznego.
W miesiącu sierpniu funkcjonariusze wszystkich zmian służbowych zapoznawali się z kolejną halą zlokalizowaną na terenie fabryki Volkswagen w Białężycach. Tym razem była to hala montażu o powierzchni ponad 96 tys.m2 i wysokości blisko 22 metry.
Opracowanie: mł. bryg. Marek Mikołajczak
Zdjęcia: KP PSP we Wrześni