MENU

AKTUALNOŚĆ

Włączenie OSP Borzykowo do KSRG

05 lipca 2010

Dnia 2 lipca 2010 r. w Borzykowie gm. Kołaczkowo odbyło się uroczyste włączenie jednostki OSP Borzykowo do Krajowego Systemu Ratowniczo- Gaśniczego. Dowódcą uroczystości był z-ca Komendanta Powiatowego PSP we Wrześni mł. bryg. Robert Wojtkowiak.
Podczas uroczystej zbiórki przy strażnicy OSP Borzykowo wręczenia stosownych decyzji Komendanta Głównego PSP dokonał z-ca Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Poznaniu mł. bryg. Adam Langner, w asyście komendanta powiatowego PSP we Wrześni bryg. Krzysztofa Orłą. Odbierającymi decyzje byli: Prezes OSP Borzykowo dh Przemysław Przybyła, Wójt gminy Kołaczkowo Wojciech Majchrzak oraz Prezes Zarządu Gminnego ZOSP RP dh Michał Stefański. W trakcie uroczystości odznaczono członka OSP Borzykowo, druha Radosława Durczaka złotym medalem „ Za zasługi dla pożarnictwa”.
Uroczystość uświetnili swoją obecnością zaproszeni goście:
• Zastępca Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Poznaniu mł. bryg. Adam Langner,
• Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej we Wrześni bryg. Krzysztof Orzeł
• Starosta Wrzesiński Dionizy Jaśniewicz
• Prezes Zarządu Powiatowego ZOSP RP - dh Andrzej Janka
• Wójt Gminy Kołaczkowo – Wojciech Majchrzak
• Prezes Stowarzyszenia "Drogowskaz" wicestarosta Paweł Guzik
• Prezes Zarządu Gminnego ZOSP RP dh Michał Stefański
Jednostka OSP Borzykowo jest drugą jednostką z terenu gminy Kołaczkowo i 10 na terenie powiatu wrzesińskiego, która została włączona do KSRG .Wyposażona jest m.in. w :
- lekki samochód ratowniczo-techniczny z wyposażeniem specjalistycznym
- średni samochód ratowniczo-gaśniczy.
Charakterystyka jednostki OSP Borzykowo.
W 1928 roku w Borzykowie powstaje Ochotnicza Straż Pożarna, która na początku składa się z 12 członków czynnych. Pomimo nieprzychylnego stosunku miejscowej ludności w roku 1933 zakupiono sikawkę ręczną. Do początku wojny straż liczyła 16 członków. W okresie okupacji straż działała pod kierownictwem niemieckim. Po zakończeniu straż wznowiła swą działalność
w liczbie 24 członków czynnych i 16 wspierających. W 1946 r. zakupiono pierwszą motopompę, 14 odcinków węża tłocznego i 3 odcinki ssawne. Jednostka działała bardzo prężnie i w 1949 r. zakupiła samochód ciężarowy marki GAZ, który w późniejszym okresie przerobiono
i przystosowano do pożarnictwa. W roku 1963 przystąpiono do budowy nowej remizy i świetlicy, budowę zakończono w maju 1972 roku. Na otwarcie nowej remizy Komenda Powiatowa Straży Pożarnej we Wrześni przekazała OSP Borzykowo nowy samochód marki Żuk z wyposażeniem.
Z uwagi na rozwój jednostki w roku 1976 samochód Żuk przekazano do OSP Kołaczkowo
a jednostka otrzymała samochód marki STAR z pełnym wyposażeniem bojowym. Ponadto w roku 1978 z okazji 50-lecia ufundowano jednostce sztandar. W latach 1978 – 1982 rozbudowano zaplecze świetlicy i dobudowano pomieszczenia gospodarcze. W styczniu 2000 roku OSP Borzykowo otrzymała samochód gaśniczy marki Star z autopompą. Natomiast w roku 2008 zakupiła nowy samochód SLRT marki Ford. Obecnie OSP Borzykowo liczy 84 członków czynnych i 10 członków MDP. Jednostka bierze czynny udział w życiu kulturalnym swej miejscowości i gminy Kołaczkowo włączając się w organizację wielu imprez sportowych i kulturalnych.