MENU

AKTUALNOŚĆ

Realizacja doskonalenia zawodowego w miesiącu maju

05 czerwca 2015

Na początku miesiąca funkcjonariusze wrzesińskiej Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej na terenie Nadleśnictwa Czerniejewo przeprowadzili ćwiczenia praktyczne z przetłaczania wody na duże odległości, czym zakończyli cykl kwietniowych szkoleń dot. pożarów lasów, traw i nieużytków. Zajęcia przeprowadzono w trzech lokalizacjach, korzystając z różnych punktów czerpania wody.

W ćwiczeniach uczestniczyli także druhowie z OSP Kaczanowo.

Kolejne dni upłynęły na doskonaleniu umiejętności w zakresie ratownictwa wysokościowego. Zakres tematyczny obejmował zagadnienia przedstawione m.in. na warsztatach „Lina 2015” oraz ćwiczenia z noszami kubełkowymi zakupionymi pod koniec ubiegłego roku.

Ostatnia dekada miesiąca to doskonalenie organizacji działań na akwenach. Zajęcia praktyczne przeprowadzono na zalewie wrzesińskim

oraz na rzece Warta.

Zwieńczeniem tego bloku tematycznego były międzypowiatowe warsztaty „Warta 2015” zorganizowane przez Komendę Powiatową PSP w Jarocinie, Środzie Wlkp. i Wrześni z udziałem Specjalistycznej Grupy Wodno – Nurkowej z Poznania.

Tekst: mł. bryg. Marek Mikołajczak
Zdjęcia: KP PSP we Wrześni