MENU

AKTUALNOŚĆ

Warsztaty z zakresu gaszenia pożarów wewnętrznych

05 maja 2016

W dniach od 25 do 28 kwietnia zorganizowano dla druhów Ochotniczych Straży Pożarnych wchodzących w skład Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego warsztaty z zakresu gaszenia pożarów wewnętrznych pk. „Mieszkaniówka 2016”.
Pierwszego dnia w siedzibie wrzesińskiej komendy dla wszystkich uczestników przeprowadzono zajęcia teoretyczne,

w trakcie których omówiono następujące zagadnienia:
• proces oraz etapy spalania ciał stałych,
• mechanizmy powstawania oraz zapobiegania zjawisk pożarowych,

• zastosowanie wentylacji nadciśnieniowej podczas natarcia na pożar,
• postępowanie z butlami gazowymi poddanymi działaniu wysokiej temperatury,

• techniki operowania prądami gaśniczymi,
• zastosowanie kurtyny dymowej podczas gaszenia pożarów wewnętrznych.
Kolejne trzy dni poświęcono na zajęcia praktyczne. Zorganizowano je na placu komendy oraz w Słomowie na obiekcie mieszkalnym przeznaczonym do rozbiórki i należącym do PKP S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami w Poznaniu.

Każdego dnia do ćwiczeń praktycznych zaproszono druhów z 4 jednostek OSP.
Strażacy mieli możliwość zaobserwować niebezpieczne zjawiska występujące podczas pożarów wewnętrznych oraz sposoby ich zapobiegania a wszystko dzięki miniaturowym domkom ogniowym, które posłużyły do tego celu.

Ćwiczono techniki operowania prądami gaśniczymi, mające na celu chłodzenie gazów pożarowych

oraz gaszenie zarzewi ognia minimalną ilością wody.

Praca w sprzęcie ochrony dróg oddechowych, zasady poruszania się w pomieszczeniach zadymionych oraz sposoby poszukiwania w nich osób,

wykorzystanie natarcia nadciśnieniowego, kamery termowizyjnej i kurtyny dymowej w działaniach gaśniczych to elementy taktyki przećwiczone przez druhów na zajęciach praktycznych.

W warsztatach udział wzięło blisko 70 druhów z 12 jednostek OSP będących
w strukturach KSRG z powiatu wrzesińskiego.
Opracowanie: mł. bryg. Marek Mikołajczak
Zdjęcia: KP PSP Września