MENU

AKTUALNOŚĆ

Realizacja doskonalenia zawodowego w kwietniu

05 maja 2015

W miesiącu kwietniu strażacy z wrzesińskiej Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej w ramach doskonalenia zawodowego realizowali blok tematyczny: organizacja działań ratowniczo – gaśniczych, skupiając się głównie na dwóch tematach:
• współpraca z SP ZOZ Lotnicze Pogotowie Ratunkowe:
  •  nawiązywanie łączności i prowadzenie korespondencji,
  •  wybór oraz zabezpieczenie miejsca lądowania,
  •  stosowanie znaków sygnalizacyjnych podczas sprowadzania śmigłowca,
  •  prawidłowy podjazd do śmigłowca,
  •  znajomość stref niebezpiecznych wokół śmigłowca,
  •  ewakuacja osób z pokładu w razie wypadku śmigłowca,


• pożary lasów, traw i nieużytków, w tym dostarczanie wody do miejsca pożaru:
  •  przetłaczanie wody na duże odległości,


  •  przepompowywanie wody na duże odległości,

  •  dowożenie wody do miejsca pożaru,
  •  sposoby postępowania na wypadek powstania pożaru lasu dla Nadleśnictw: Czerniejewo, Grodziec i Jarocin.
Tekst: mł. bryg. Marek Mikołajczak
Zdjęcia: KP PSP Września