MENU

AKTUALNOŚĆ

Realizacja doskonalenia zawodowego w miesiącu marcu

05 kwietnia 2016

Pierwsze dwa dni marca to kontynuacja warsztatów z zakresu ratownictwa technicznego. Do ćwiczeń zaproszeni zostali druhowie z jednostek OSP, które są wytypowane do realizacji tej dziedziny ratowniczej na poziomie podstawowym. W zajęciach, które cyklicznie przeprowadzane są na terenie firmy „NowPol” w Bierzglinku oprócz funkcjonariuszy wrzesińskiej Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej udział wzięli strażacy z Kołaczkowa, Miłosławia, Pyzdr i Węgierek.
Po raz pierwszy mieliśmy możliwość przeprowadzenia ćwiczeń na wraku autokaru, który stał na placu firmy.

Realizując postawione założenia strażacy zdobyli nowe doświadczenie oraz w praktyce mogli sprawdzić możliwości sprzętu hydraulicznego i pneumatycznego będącego na wyposażeniu samochodów ratowniczo – gaśniczych.

Działania ratowniczo – gaśnicze w obiektach wysokich i wysokościowych to główna tematyka szkoleniowa zaplanowana na miesiąc marzec. Wprawdzie na terenie powiatu wrzesińskiego nie ma budynków mieszkalnych aż tak wysokich, niemniej jednak bloki średniowysokie – czyli takie o wysokości ponad 4 kondygnacje nadziemne do 9 kondygnacji włącznie, są budowane w różnych lokalizacjach naszego miasta.
Ćwiczenia przeprowadzono po raz kolejny na ulicy Kutrzeby, a wszystko to dzięki uprzejmości kierownictwa firmy „Nowbud”. Polegały one m.in. na:
• przeprowadzeniu rozpoznania wodnego i budowy linii zasilających od pobliskich hydrantów stosując metodę przetłaczania wody,

• sprawianiu linii gaśniczej po klatce schodowej na ostatnią kondygnację bloku z wykorzystaniem kasetonu do węży oraz specjalnie przygotowanym i zwiniętym w torbie odcinkiem węża zakończonym prądownicą turbo,

• sprawianiu kurtyny dymowej we wnęce drzwiowej mieszkania.

W ramach zajęć szkoleniowych strażacy dokonali także sprawdzenia przejezdności osiedlowych dróg pożarowych oraz możliwości organizacji zaopatrzenia wodnego w różnych częściach miasta.

W ramach bloku tematycznego – rozpoznawanie zagrożeń, funkcjonariusze z JRG rozpoczęli cykl zapoznawania się z obiektami zlokalizowanymi na terenie fabryki Volkswagen w Białężycach, natomiast postępowanie przy oparzeniach termicznych i zaczadzeniach to temat zajęć zrealizowany w ramach szkolenia medycznego.
Opracowanie: mł. bryg. Marek Mikołajczak
Zdjęcia: mł. bryg. Marek Mikołajczak, st. kpt. Zbigniew Rzemyszkiewicz