MENU

AKTUALNOŚĆ

Podsumowanie roku 2017 w KP PSP we Wrześni

05 lutego 2018

Dziś, 5 lutego o godzinie 13:00 w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej we Wrześni rozpoczęła się narada roczna za rok 2017.

W podsumowaniu ubiegłego roku uczestniczyli:
• Zastępca Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Poznaniu – mł. bryg. Arkadiusz Przybyła,
• Starosta Wrzesiński – Dionizy Jaśniewicz,
• Burmistrzowie z powiatu wrzesińskiego,
• Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP – dh Andrzej Janka oraz komendanci gminni OSP,
• Inspektor Zakładowej Straży Pożarnej w fabryce VW Poznań – Oddział Września – Grzegorz Orłowski,
• Przewodniczący Organizacji Oddziałowej NSZZ „Solidarność” przy KP PSP we Wrześni – asp. sztab. Robert Nowaczyk,
• przedstawiciele lokalnych mediów,
• funkcjonariusze oraz pracownicy cywilni wrzesińskiej komendy.
Na początku spotkania przybyłych gości przywitał Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej we Wrześni – mł. bryg. Piotr Trawiński,

który następnie podsumował ubiegłoroczną działalność służby organizacyjno-kadrowej, finansowej i kontrolno-rozpoznawczej.

Następnie Z-ca Komendanta Powiatowego PSP we Wrześni – bryg. Damian Jankowiak

przedstawił zagadnienia operacyjno – szkoleniowe, kwatermistrzowsko – techniczne oraz działalność jednostki ratowniczo – gaśniczej.


Po wysłuchaniu wszystkich sprawozdań przyszedł czas na przemówienia i tu jako pierwszy głos zabrał Zastępca Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Poznaniu – mł. bryg. Arkadiusz Przybyła,

który przedstawił kilka najważniejszych danych statycznych za ubiegły rok z całej Wielkopolski oraz podziękował wszystkim strażakom, zawodowym i ochotnikom za ogromny wkład i poświęcenie podczas działań ratowniczo – gaśniczych.
Następnie przemówił Starosta Wrzesiński – Dionizy Jaśniewicz

a także Prezes Zarządu Powiatowego ZOSP RP – dh Andrzej Janka.

Opracowanie i zdjęcia: mł. bryg. Marek Mikołajczak