MENU

AKTUALNOŚĆ

Doskonalenie zawodowe w grudniu

05 stycznia 2015

Początek grudnia okazał się dobrym okresem dla wrzesińskich strażaków do przeprowadzenia ćwiczeń z zakresu ratownictwa wodnego w okresie zimowym. Cienka warstwa lodu pokrywająca taflę Zalewu Wrzesińskiego stworzyła idealne warunki do realnych pozoracji. W zajęciach tych uczestniczyli również druhowie z jednostek OSP w Czeszewie, Orzechowie i Pyzdrach. Część praktyczną poprzedzono wykładami nt:
• przepisów prawnych dot. organizacji ratownictwa wodnego w KSRG,
• minimalnego wyposażenie jednostki KSRG w sprzęt i środki techniczne do ratownictwa wodnego w zakresie podstawowych czynności ratowniczych,
• działań ratowniczych na lodzie,
• hipotermii – przyczyny wyziębienia ciała, podziału hipotermii, objawów oraz procedur postępowania z poszkodowanym.Tematem przewodnim do doskonalenia zawodowego na pozostałych grudniowych służbach były działania ratownicze podczas zdarzeń z udziałem gazów. Powtórzono i przećwiczono procedury postępowania z mieszaniną gazów propan-butan, gazem sieciowym (metanem) oraz acetylenem. Była to również okazja do omówienia specyfiki akcji, do których doszło na terenie naszego powiatu
z udziałem tych niebezpiecznych pod kątem ratowniczym substancji. Przypomniano także postępowanie w zakresie KPP przy zatruciach wziewnych i oparzeniach chemicznych.


Obiektem do zapoznania w grudniu był Zespół Szkół Politechnicznych we Wrześni znajdujący się przy ul. Wojska Polskiego 1. Placówkę tą rozpoznały wszystkie zmiany służbowe, z czego sporządzono „Kartę Rozpoznania Operacyjnego Obiektu”.
Zdjęcia: KP PSP we Wrześni
Tekst: st. kpt. Zbigniew Rzemyszkiewicz