MENU

AKTUALNOŚĆ

Ćwiczenia dla strażaków JRG oraz szkolenie strażaków ratowników OSP z zakresu ratownictwa technicznego

04 października 2013

W czwartkowe popołudnie 03 października 2013r. zakończono cykl szkoleń doskonalących z zakresu ratownictwa technicznego. Brali w nich udział strażacy ze wszystkich zmian służbowych tutejszej Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej. W ramach części teoretycznej realizowanej na terenie strażnicy poruszono tematy odpowiedniego oznakowania i zabezpieczania terenu akcji, przeprowadzania rozpoznania oraz podstawowych zasad bhp, po czym przystąpiono do ćwiczeń praktycznych.
Jednym z głównych założeń było wykonanie odpowiedniej stabilizacji chwiejnego układu pojazdów tak, by można było bezpiecznie ewakuować osoby poszkodowane z wraków aut.

W tych samych dniach przeprowadzono również szkolenie strażaków ratowników OSP z zakresu ratownictwa technicznego, który ukończyło 42 druhów z terenu całego powiatu.

Ochotnicy nabyli umiejętności do prowadzenia czynności ratowniczych w czasie zdarzeń na drogach.

Zapoznali się ze sprzętem jakim dysponuje wrzesińska JRG i mogli praktycznie sprawdzić możliwości sprzętu z macierzystych jednostek.

Zajęcia z użyciem sprzętu hydraulicznego po raz kolejny odbyły się na terenie firmy NOV-POL w Bierzglinku, za co organizatorzy szkolenia składają szczególne podziękowanie.

Zdjęcia: KP PSP we Wrześni
Tekst: st. kpt. Zbigniew Rzemyszkiewicz