MENU

AKTUALNOŚĆ

Podsumowanie lipcowego doskonalenia zawodowego w JRG

04 sierpnia 2016

Zajęcia szkoleniowe w lipcu, dla funkcjonariuszy wrzesińskiej Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej, realizowano w oparciu o miesięczny plan doskonalenia zawodowego oraz zgodnie z ustalonym tematem przewodnim.
W ramach bloku tematycznego – organizacja działań ratowniczo – gaśniczych zrealizowano następujące tematy:
• zabezpieczenie ratownika podczas pracy na drabinach przystawnych oraz w koszu samochodu SHD-24,
• podawanie prądów wody i piany z drabin przystawnych,
• podawanie prądów wody i piany z kosza samochodu SHD-24,
• budowa stanowisk gaśniczych na dachach – przemieszczanie się ratowników z prądem gaśniczym na wysokości (wykorzystanie technik wysokościowych),
• podawanie prądu piany lekkiej z wysokości.

Szkolenie medyczne:
• pierwsza pomoc po upadku z wysokości.

W ramach zapoznania z obiektami na terenie powiatu, rozpoznano halę lakierni, nowo powstającej fabryki Volkswagen Samochody Użytkowe.Opracował: st. kpt. Zbigniew Rzemyszkiewicz
Zdjęcia: KP PSP we Wrześni