MENU

AKTUALNOŚĆ

Narada podsumowująca rok 2015 w KP PSP we Wrześni

04 lutego 2016

W dniu dzisiejszym w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej we Wrześni odbyła się narada roczna podsumowująca realizację zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej w 2015 roku. Po przywitaniu zaproszonych gości Komendant Powiatowy  bryg. Robert Wojtkowiak podsumował ubiegłoroczną działalność służby organizacyjno – kadrowej, finansowej i kontrolno – rozpoznawczej.


Następnie Z-ca Komendanta Powiatowego PSP we Wrześni – bryg. Damian Jankowiak przedstawił realizację zagadnień operacyjno – szkoleniowych, kwatermistrzowsko – technicznych oraz działalność Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej.


Ubiegłoroczne dane statystyczne wskazują na znaczny wzrost ilości interwencji jednostek ochrony przeciwpożarowej w porównaniu do 2014 roku. 


Na terenie powiatu wrzesińskiego odnotowaliśmy zatem 839 zdarzeń, z czego 196 to pożary (wzrost o 10), 619 – miejscowe zagrożenia (wzrost o 191) oraz 24 alarmów fałszywych (wzrost o 6).

Przygotowane sprawozdania bacznie śledzili zaproszeni goście w osobach: Starosty Wrzesińskiego – Dionizego Jaśniewicza, V-ce Starosty Wrzesińskiego Waldemara Grzegorka, Przedstawiciela Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Poznaniu – Naczelnika Wydziału Kwatermistrzowskiego   bryg. Wiesława Pokorskiego, Pani Wójt oraz Burmistrzów z powiatu wrzesińskiego, Prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP – dh Andrzeja Janka oraz komendantów gminnych OSP, Przedstawiciela Komendanta Powiatowego Policji – podinspektora Pawła Marciniaka, Komendanta Straży Miejskiej – Mirosława Morawskiego, Kierownika Ochrony Przeciwpożarowej w zakładach VW – Pana Grzegorza Gralewicza oraz przedstawiciela Radia Września.

Spośród zaproszonych gości jako pierwszy głos zabrał Starosta Wrzesiński – Dionizy Jaśniewicz. 


Następni w kolejności byli: Przedstawiciel Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Poznaniu – bryg. Wiesław Pokorski 


oraz  Prezes Zarządu Powiatowego ZOSP RP – dh Andrzej Janka.


Tekst i zdjęcia: mł. bryg. Marek Mikołajczak