MENU

AKTUALNOŚĆ

Realizacja doskonalenia zawodowego w listopadzie

03 grudnia 2015

Ubiegły miesiąc upłynął funkcjonariuszom wrzesińskiej Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej na realizacji zajęć doskonalenia zawodowego głównie w ramach bloku tematycznego obejmującego organizację działań ratowniczo – gaśniczych.
Dzięki uprzejmości firmy Nowbud Sp. z o.o. z Psar Małych zajęcia praktyczne przeprowadzono na terenie budowy bloków mieszkalnych przy ul. Kutrzeby.

Strażacy doskonalili umiejętności operowania zwartymi i rozproszonymi prądami wody zwracają uwagę na ich zalety i wady podczas stosowania. Dojazd oraz organizacja terenu akcji podczas prowadzenia działań ratowniczo – gaśniczych w budynkach średniowysokich to kolejne tematy zajęć przewidzianych w miesięcznym planie doskonalenia zawodowego.

W ramach ćwiczeń strażacy sprawdzali różne sposoby rozwijania linii gaśniczej na ostatnią kondygnację bloku.

Na jednej z klatek schodowych gotowanych do oddania mieszkańcom do eksploatacji utrwalano procedury postępowania oraz zasady bezpiecznej ewakuacji osób uwięzionych w dźwigach osobowych.

W ramach bloku tematycznego: rozpoznawanie zagrożeń funkcjonariusze zapoznali się z zakładem „Meramont Spółka Akcyjna” we Wrześni.
Ponadto w listopadzie na terenie Browaru „Fortuna” w Miłosławiu przeprowadzono ćwiczenia całego stanu osobowego Komendy Powiatowej PSP we Wrześni.

Opracowanie: mł. bryg. Marek Mikołajczak
Zdjęcia: KP PSP we Wrześni