MENU

AKTUALNOŚĆ

Akcja charytatywna dla Tomasza Filipiaka

03 października 2016

Od połowy sierpnia bieżącego roku na portalu internetowym trwa akcja charytatywna na rzecz chorego na raka Tomasza Filipiaka z Gorazdowa – „Pomagamy Tomkowi wygrać z rakiem”. W ramach tego wydarzenia odbywają się aukcje charytatywne a dochód ze sprzedaży wystawionych produktów czy usług jest wpłacany na konto fundacji, której podopiecznym jest pan Tomasz Filipiak. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej we Wrześni wsparła pana Tomka w walce z rakiem – oferując na aukcję pobyt jednodniowy w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej.
Aukcję wygrała pani Zofia Dzwoniarek a wygraną przekazała panu Marcinowi Budzińskiemu z Ochotniczej Straży Pożarnej w Borzykowie. Dzień pobytu w straży został ustalony na 29.09.2016 roku. Pan Marcin stawił się w jednostce już na zmianę służby, aby razem ze strażakami ze zmiany przejmującej sprawdzić gotowość sprzętu i pojazdów do działań.

Po tych czynnościach nasz gość uczestniczył w normalnym dniu służby zgodnie z rozkładem dnia.
Podczas zajęć szkoleniowych sprawiał z ratownikami PSP zastępcze stanowiska do dekontaminacji wstępnej. Miał wówczas okazję poznać organizację terenu akcji podczas zdarzeń chemicznych i po raz pierwszy pracować w ubraniu gazoszczelnym.


Zapoznał się również z pracą dyspozytora SKKP, programami i podstawową dokumentacją wspomagającą jego decyzje.

Ponieważ wystąpiła potrzeba przebadania masek i aparatów ochrony układu oddechowego, razem ze strażakami posiadającymi uprawnienia do tego typu zadań doprowadził sprzęt do gotowości bojowej.

Z uwagi na to, że były to dni poprzedzające roczny przegląd techniczny pojazdów i sprzętu, strażacy ze zmiany służbowej mięli dodatkowe ręce do pomocy podczas prowadzonej konserwacji.

Organizatorki całego przedsięwzięcia, panie: Agnieszka Szatkowska i Marta Mrozińska – Pawlak złożyły podziękowania kierownictwu i zmianie służbowej KP PSP we Wrześni za okazane wsparcie, jakie zostało udzielone panu Filipiakowi.

Opracował: St. kpt. Zbigniew Rzemyszkiewicz
Zdjęcia: KP PSP we Wrześni