MENU

AKTUALNOŚĆ

Doskonalenie zawodowe w lutym.

03 marca 2015

Ratownictwo chemiczne to główny blok tematyczny zajęć doskonalenia zawodowego zaplanowany dla wrzesińskich strażaków w miesiącu lutym. W ramach tego bardzo obszernego zagadnienia szczególny nacisk położono na prowadzenie dekontaminacji, która polega na usunięciu i dezaktywacji substancji szkodliwej (chemikaliów, materiałów radioaktywnych, czynników biologicznych) zagrażających życiu lub zdrowiu ludzi.
Wśród tematów zajęć znalazły się m.in.:
• budowa, sprawianie i obsługa kabin dekontaminacyjnych oraz sprzęt i środki odkażające znajdujące się na wyposażeniu przyczepy dekontaminacyjnej,

• dekontaminacja wstępna – ćwiczenia z użyciem kabin dekontaminacyjnych, organizacja dekontaminacji na terenie akcji ratownictwa chemicznego oraz praca w ubraniach gazoszczelnych,

• dekontaminacja wstępna – ćwiczenia budowy zastępczych stanowisk dekontaminacyjnych przy użyciu drabin nasadkowych, prądownic z głowicami mgłowymi, zbiorników brezentowych oraz praca w ubraniach gazoszczelnych,

• dekontaminacja wstępna poszkodowanych – ćwiczenia dekontaminacji w przypadku zdarzeń z zagrożeniami chemicznymi, biologicznymi lub radiologicznymi.

Ćwiczenia praktyczne przeprowadzono na terenie wrzesińskiej komendy i poprzedzone zostały omówieniem zakresu podstawowych zadań w ramach ratownictwa chemicznego, które ma do wykonania każda JRG w kraju.

Tekst: st. kpt. Marek Mikołajczak
Zdjęcia: KP PSP Września