MENU

AKTUALNOŚĆ

Realizacja doskonalenia zawodowego w miesiącu styczniu

03 lutego 2015

Działania poszukiwawczo – ratownicze to główny blok tematyczny szkoleń prowadzonych w Jednostce Ratowniczo – Gaśniczej we Wrześni w miesiącu styczniu. Cykl zajęć rozpoczęto od przypomnienia zasad organizacji tego typu działań w Krajowym Systemie Ratowniczo – Gaśniczym w zakresie podstawowym.
Następnie nawiązano tematyką do warsztatów „TECHNIKA 2014”, jakie zorganizowano w ubiegłym roku w Śremie. Zapoznano strażaków z zasadami zabezpieczenia wykopów przed zawaleniem oraz współpracą ze Specjalistyczną Grupą Poszukiwawczo – Ratowniczą na miejscu zdarzenia.
Strażacy w sposób praktyczny przećwiczyli budowę i stawianie podpór typu „T” i podwójne „T”, które służą do stabilizacji stropów.

Zajęcia z wykorzystaniem drewnianych konstrukcji podporowych przeprowadzono w obiektach komendy.

Wśród tematów szkoleniowych znalazły się także zagadnienia organizacji zabezpieczenia lądowania śmigłowców ratowniczych LPR, zasady postępowania przy akcjach z udziałem butli acetylenowych oraz unieruchamianie złamanych kończyn.
Zdjęcia i tekst: st. kpt. Marek Mikołajczak