MENU

AKTUALNOŚĆ

Realizacja doskonalenia zawodowego w miesiącu grudniu

03 stycznia 2017

Ostatni miesiąc 2016 roku upłynął funkcjonariuszom wrzesińskiej jednostki ratowniczo – gaśniczej na realizacji tematów związanych z ratownictwem wodnym w okresie zimowym. Zrealizowano m.in. następujące zagadnienia:
• zasady bezpieczeństwa podczas prowadzenia zdarzeń na akwenach,
• struktura lodu na zbiornikach wodnych,
• parametry, przeznaczenie oraz sprawianie sprzętu będącego na wyposażeniu wrzesińskiej jrg,
• techniki podejmowania poszkodowanego oraz asekuracja ratowników,

• współpraca z specjalistyczną grupą ratownictwa wodno-nurkowego,
Cykl zajęć teoretycznych zakończyły ćwiczenia praktyczne przeprowadzone na zalewie wrzesińskim.

Postępowanie z osobą podtopioną i wychłodzoną to tematyka zrealizowana w ramach szkolenia medycznego, natomiast w ramach bloku tematycznego – rozpoznawanie zagrożeń strażacy zapoznali się z obiektem firmy „Astat” Sp. z o.o. z Wrześni.
Opracowania: mł. bryg. Marek Mikołajczak
Zdjęcia: KP PSP we Wrześni