MENU

AKTUALNOŚĆ

Doskonalenie zawodowe w miesiącu czerwcu

02 lipca 2015

W ubiegłym miesiącu funkcjonariusze wrzesińskiej Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej w ramach doskonalenia zawodowego realizowali tematy związane z taktyką działań ratowniczych podczas zdarzeń z gazami technicznymi. Ta specjalistyczna dziedzina ratownictwa chemicznego zasługuje na szczególną uwagę. Gazy techniczne wykorzystywane w różnoraki sposób w naszym życiu stwarzają szereg niebezpieczeństw, z którymi musi uporać się strażak podczas prowadzenia akcji ratowniczo – gaśniczych. Wrzesińscy strażacy w celu ciągłej poprawy jakości działań oraz bezpieczeństwa ich prowadzenia doskonalili swą wiedzę analizując materiały, jakie ukazały się ostatnimi czasy w podręcznikach i czasopismach branżowych. W ramach zajęć zapoznano się także z zakładem prowadzącym sprzedaż hurtową i detaliczną gazów technicznych, na którym przeprowadzono ćwiczenia praktyczne.

Ostatnie dni czerwca upłynęły strażakom na doskonaleniu umiejętności obsługi łodzi silnikowej. Ćwiczenia przeprowadzono na rzece Warta.

Tekst: mł. bryg Marek Mikołajczak
Zdjęcia: KP PSP Września