MENU

AKTUALNOŚĆ

Realizacja doskonalenia zawodowego w maju

02 czerwca 2016

Organizacja działań ratowniczo – gaśniczych przy pożarach lasów stanowiła główny blok tematyczny majowego planu doskonalenia zawodowego dla strażaków wrzesińskiej jednostki ratowniczo – gaśniczej. W ramach zajęć szkoleniowych funkcjonariusze utrwalali wiedzę w zakresie organizacji terenu akcji oraz taktyki gaszenia tego typu pożarów.

Na terenie działania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej we Wrześni zlokalizowane się tereny leśne należące do nadleśnictw, których siedziby znajdują się w sąsiednich powiatach:
• Nadleśnictwo Czerniejewo – powiat gnieźnieński,
• Nadleśnictwo Grodziec powiat koniński,
• Nadleśnictwo Jarocin – powiat jarociński.
Ubiegłoroczne zajęcia praktyczne zorganizowano na terenie należącym do Nadleśnictwa Czerniejewo natomiast w tym roku ćwiczenia polegające na rozpoznaniu przejezdności i oznakowaniu dróg pożarowych, lokalizacji punktów czerpania wody oraz budowy magistrali wodnych wykorzystanych w systemie przetłaczania wody na duże odległości zrealizowano na obszarach Nadleśnictwa Jarocin.

Sprawdzano przy tym różne możliwości pobierania wody ze zbiorników wodnych.

Na terenie Leśnictwa Spławik, 30 maja zorganizowano wspólne manewry strażaków PSP, OSP i leśników.

Podobne ćwiczenia zaplanowane są na przyszły rok w Nadleśnictwie Grodzic.
W zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy strażacy utrwalali wiedzę dotyczącą rozpoznawania, rodzajów oraz zasad postępowania podczas wstrząsu. Ponadto funkcjonariusze wszystkich zmian służbowych w ramach bloku tematycznego „rozpoznawanie zagrożeń” jeszcze przed oddaniem obiektu do użytku zapoznali się z systemami zabezpieczeń przeciwpożarowych zainstalowanych w galerii handlowej „Karuzela”.
Opracowanie: mł. bryg. Marek Mikołajczak
Zdjęcia: KP PSP we Wrześni